›› H₂SO₄ + H₂O   (11/25/2021, 7:16 AM)

varför blir inte 500ml av varige 1Liter?

 


  Current Thread...
11/25/2021, 7:16 AM H₂SO₄ + H₂O
11/25/2021, 7:25 AM     Re: H₂SO₄ + H₂O